هنراول تنها نماینده رسمی سینما24
این نرم افزار توسط سامانه جامع نشر محتوای اینتراکتیو ( نما ) محصولی از دیجیزن تهیه شده است
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به هنراول و محفوظ می باشد
سینمایی
«مـعـلـق» بـا مـضـمـونـی اجتـمـاعـی روایـتـگـر بـرشـی از زنـدگـی صـفـر یـکـی از اعـضـای گـروه تـولـیـد فیـلـم سـیـنـمـایـی«استـراحـت‌مـطـلق» عبـدالـرضـاکـاهـانـی اسـت کـه مـی‌خـواهـد جـایـگـاه خـود را تـغـیـیـر دهـد.
ایران
بزرگسال
70 دقیقه
آنونس پرسه معلق
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری فیلم سینمایی معلق
فیلم سینمایی ایرانی معلق مورخ شانزدهم مرداد ماه سال 95 به صورت مویرگی در سراسر کشور توزیع گردید