هنراول تنها نماینده رسمی سینما24
این نرم افزار توسط سامانه جامع نشر محتوای اینتراکتیو ( نما ) محصولی از دیجیزن تهیه شده است
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به هنراول و محفوظ می باشد
سینمایی
خـانـم دکتـر 40 سـالـه ای که مـدیـریـت بـیمـارستـان را بـر عهـده دارد، نـمی تـوانـد از میـان خـواستـگـاران متـعـدد، همـسـر منـاسبـی بـرای خـود انتـخاب کنـد تـا اینـکه ...
ایران
بزرگسال
91 دقیقه
آنونس پرسه مجرد 40 ساله
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری فیلم سینمایی مجرد 40 ساله
فیلم سینمایی ایرانی مجرد 40 ساله مورخ بیستم اردیبهشت ماه سال 94 به صورت مویرگی در سراسر کشور توزیع گردید