هنراول تنها نماینده رسمی سینما24
این نرم افزار توسط سامانه جامع نشر محتوای اینتراکتیو ( نما ) محصولی از دیجیزن تهیه شده است
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به هنراول و محفوظ می باشد
سریال
گُل‌گُلی ، بالش مهتاب در هنگام بالش‌بازی پاره می‌شود و پرهایش از بدنش خارج می‌شود و مهتاب او را با یک بالش نو عوض می‌کند.
هان‌هان و جان‌جان که مأمور بردن بالش‌ها به سرزمین ماسوره هستن بالای سر او حاضر می‌شوند، به او جان می‌دهند و او را با خود می‌برند.
پندار پنبه‌زن رئیس شورای خواب ، گل‌گلی را در کلاس‌های خودشناسی ثبت‌نام می‌کند تا او ‌با نیروهای پنهانی که در خود دارد آشنا شود.
ایران
کودک و نوجوان
60 دقیقه
آنونس بالشها 1
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری سریال بالشها 1
سریال بالشها به صورت مویرگی در سراسر کشور توزیع گردید