هنراول تنها نماینده رسمی سینما24
این نرم افزار توسط سامانه جامع نشر محتوای اینتراکتیو ( نما ) محصولی از دیجیزن تهیه شده است
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به هنراول و محفوظ می باشد
سینمایی
پیتر و خانواده اش در چمنزار ویندِمیر زندگی می کنند. جایی که از سالها قبل به آنها تعلق داشت و انسانها در آن مزرعه سازی کرده بودند. پدر پیتر سالها پیش توسط مک کروگر پیر کشته شده. پیتر و خانواده اش هر روز با ترفندی وارد مزرعه پیرمرد می شدند و دختر مهربانی با اسم "بی" همیشه از آنها حمایت می کرد. تا اینکه پیرمرد از دنیا می رود و مزرعه به برادرزاده اش توماس ارث می رسد و ...
آمریکا
کودک و نوجوان
60 دقیقه
آنونس پیتر خرگوشه
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری سریال پیتر خرگوشه
سریال پیتر خرگوشه به صورت مویرگی در سراسر کشور توزیع گردید