کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت هنراول و محفوظ می باشد.
@2018 honar-aval.com copyright
سینمایی
قیچی برقی که به وسیله خان پشته آزاد شده . . .
آمریکا
بزرگسال
84 دقیقه
آنونس فیلم سینمایی خارجی مکس استیل
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری فیلم سینمایی خارجی مکس استیل
فیلم سینمایی خارجی مکس استیل ، مورخ . . . به صورت مویرگی در سراسر کشور توزیع گردید