کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت هنراول و محفوظ می باشد.
@2018 honar-aval.com copyright
سینمایی, حادثه ای
یک کارآگاه بخش جنایی با همکاری یک جرم شناس ماهر برای گرفتن یک قاتل سریالی که جنایات آن از یک بازی فکری الهام گرفته شده است ، وارد عمل میشوند و.....
آمریکا, 2017
بزرگسال
97 دقیقه
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری فیلم سینمایی خارجی "مامور اعدام"
فیلم سینمایی خارجی "مامور اعدام"، با بازی آل پاچینو به صورت مویرگی در سراسر کشور توزیع گردید