قبله عالم

قبله عالم

به قبله عالم امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...
فصل سریال
قسمت 1

این پدرسوخته حرف که میزند، ما دلمان غنج میرود برای شنیدن زنگ صدای خودمان...

قسمت 2

در شفاخانه دربار ناصری، طبیب مخصوص شاه، خشایارالسلطنه، در حال آزمایش است تا اکسیری برای شاه بسازد … اکسیر جوانی …

قسمت 3

هر کی هستی بیا بیرون... قول می دم کاری باهات نداشته باشم... برادر یا خواهر محترم!

قسمت 4

قشنگ معلومه زن زندگی هستی!... همه ی زن ها بچه تربیت می کنن فوق فوقش بچشون دکتر و مهندس میشه، شما بچه تربیت کردی شده شاه...

قسمت 5و6

ایرانی جماعت غم زیاد دارند اما اشکشون دم مشکشون نیست.

قسمت 7

فیلمی که شاه در فضای مجازی منتشر کرده، باعث تفریح مردم شده است. ظل الدوله که می بیند دیگر از چشم شاه افتاده و افشین جای او را گرفته نقشه ای می کشد تا رقیب را از میدان به در کند، غافل از این که حوادث دیگری در کمین شاه و خاندان قاجار است...