نارگیل

نارگیل

به نارگیل امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...
فصل سریال
قسمت 1

پدربزرگ، معجونی می سازد تا سیاهی را از دل نارگیل خان و لنگه و لیوه بیرون کند. هاله نیز قصد دارد چیزی را از آزمایشگاه پدربزرگ بردارد. او نمی داند که این کارش چه خطراتی به همراه خواهد داشت.

قسمت 2

وروره جادوگر از کوزه آزاد شده و در پی انتقام از خانواده راستگو است. هاله و برادرهایش باید خود را برای ماجرایی باورنکردنی و هیجان انگیز آماده کنند.

قسمت 3

وروره، سرزمین سه ماه، درخت نور وَش و البته سربازان شهر سپیدان .. سختی ها تازه شروع شده است...

قسمت 4

ملکه مهرافروز می خواهد بچه ها و عروسک ها را به سختی مجازات کند. وروره نیز نقشه جدیدی برای خانواده راستگو کشیده است.

قسمت 5

آیا حامد می تواند جان ملکه مهرافروز را نجات دهد یا دردسر بیشتری درست میکند؟

قسمت 6

سفر پر ماجرا آغاز می شود ... لاله طلایی، ساقه نیلوفر کبود و البته ... سرخینه ی کُمین ها

قسمت 7

گوشی که عروسک شده دنبال گردنبند میگردد ... در سرزمین سه ماه نیز بچه ها به سه راهی سه سرزمین میرسند ...

قسمت 8

کمین های خطرناک، کوچیرهای مرموز و البته: تیلی و پیلی

قسمت 9

هاله در کنار چشمه فراموشی، حمید نزدیک سرزمین کُمین ها و حامد اسیر تیلی و پیلی ... لیوه قلابی نیز به دنبال فلوت است.

قسمت 10

معما ... پیشگویی ... زورآزمایی

قسمت 11

لاله طلایی، سرخینه و نیلوفر مرداب به دست آورده می شوند اما داستان تازه شروع شده است ...

قسمت 12

نقشه وروره درست پیش می رود .. آیا دروازه سرزمین سه ماه به روی او باز می شود؟

قسمت 13

وروره وارد می شود...

قسمت 14

نزدیک است که وروره پیروز شود. امیدمان فقط به یک چیز است.

قسمت 15

پایان ماجرا ... یا .. شروع یک ماجرای جدید ؟