کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت هنراول و محفوظ می باشد.
@2018 honar-aval.com copyright
سینمایی
قیچی برقی که به وسیله خان پشته آزاد شده . . .
ایران
بزرگسال
84 دقیقه
آنونس فیلم سینمایی ایرانی اشیا
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری فیلم سینمایی ایرانی اشیا از آنچه می بینید نزدیکترند
فیلم سینمایی ایرانی اشیا از آنچه می بینید نزدیکترند ، مورخ . . . به صورت مویرگی در سراسر کشور توزیع گردید