کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت هنراول و محفوظ می باشد.
@2018 honar-aval.com copyright
سینمایی
قیچی برقی که به وسیله خان پشته آزاد شده . . .
ایران
بزرگسال
84 دقیقه
آنونس فیلم سینمایی ایرانی ثانیه
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری فیلم سینمایی ایرانی ثانیه
فیلم سینمایی ایرانی ثانیه ، مورخ . . . به صورت مویرگی در سراسر کشور توزیع گردید