کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت هنراول و محفوظ می باشد.
@2018 honar-aval.com copyright
سینمایی
قیچی برقی که به وسیله خان پشته آزاد شده . . .
آمریکا
بزرگسال
84 دقیقه
آنونس فیلم سینمایی خارجی نفس نکش
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری فیلم سینمایی خارجی نفس نکش
فیلم سینمایی خارجی نفس نکش ، مورخ . . . به صورت مویرگی در سراسر کشور توزیع گردید