هنراول تنها نماینده رسمی سینما24
این نرم افزار توسط سامانه جامع نشر محتوای اینتراکتیو ( نما ) محصولی از دیجیزن تهیه شده است
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به هنراول و محفوظ می باشد
سینمایی
یک بازیگر مشهور سینما با مسئله تعرض و ممنوع الچهره شدن مواجه می شود و ....
ایران
بزرگسال
98 دقیقه
آنونس پرسه مستانه
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری فیلم سینمایی مستانه
فیلم سینمایی ایرانی مستانه مورخ بیست و سوم دی ماه سال 93 به صورت مویرگی در سراسر کشور توزیع گردید