هنراول تنها نماینده رسمی سینما24
این نرم افزار توسط سامانه جامع نشر محتوای اینتراکتیو ( نما ) محصولی از دیجیزن تهیه شده است
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به هنراول و محفوظ می باشد
سینمایی
پارمیدا خطاکار است؟ پارمیدا فریب خورده است؟ پارمیدا و پارسا همزاد یکدیگرند؟ پارمیدا...
ایران
بزرگسال
75 دقیقه
آنونس پرسه پارمیدا
نوع محصول
در این قسمت می بینیم
محصول
مخاطب
مدت
آنونس
توزیع سراسری فیلم سینمایی پارمیدا
فیلم سینمایی ایرانی پرسه پارمیدا در سراسر کشور توزیع گردید